Konkurs Fate Core – regulamin

Zgodnie z zapowiedzią rusza konkurs, w którym możecie wygrać podręcznik do polskiej edycji gry fabularnej Fate Core.

Podstawą systemu Fate Core jest mechanika aspektów, więc waszym zadaniem będzie opisanie za ich pomocą fanpage’a Daily Kraken! Jedną z najciekawszych zasad tej gry jest tzw. „brązowa reguła”, która oznacza, że wszystko może być bohaterem. Ulubiona giwera. Śpiewająca zbroja. Wyścigowe auto. Organizacja przestępcza. Pożar szalejący w budynku. A nawet fanpage na Facebooku!

Co musicie zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

 • polubić fanpage Daily Kraken na FB,
 • napisać w komentarzu pod tym wpisem dwa aspekty – koncepcję ogólną i problem – które opisują Daily Krakena.

Szczegółowe zasady tworzenia aspektów znajdziecie w podręczniku, którego przetłumaczony tekst jest dostępny za darmo tutaj –> http://bit.ly/2WviXgX

Pełny regulamin konkursu znajdziecie poniżej.


I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Daily Kraken.
 2. Fundatorem nagrody jest Twierdza Fantastyki.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/dailykraken/.

II. Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby fizyczne.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a Daily Kraken.
 4. Konkurs trwa od 31.10.2019 do 14.11.2019 do godziny 23:59.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 17.11.2019 za pośrednictwem fanpage’a Daily Kraken.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji Facebook.

III. Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu dwóch aspektów – koncepcji ogólnej i problemu – które opisują fanpage Daily Kraken jako bohatera gry. Koncepcja i problem powinny spełniać wymagania dobrego aspektu, czyli być obosieczne, niejednoznaczne i dobrze sformułowane. Wymyślone aspekty należy umieścić w komentarzu pod postem z ogłoszeniem konkursu.
 2. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca.
 3. Spośród prac konkursowych Organizator wybierze jedną pracę, która zostanie nagrodzona. Kryteriami wybory będzie kreatywność odpowiedzi oraz zgodność z zasadami tworzenia dobrego aspektu.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na fanpage’u Daily Kraken a zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w wiadomości prywatnej na Facebooku.

IV. Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest jeden egzemplarz podręcznika do gry fabularnej Fate Core – edycja polska, ufundowany przez Twierdzę Fantastyki.
 2. Nagroda zostanie przekazana za pomocą poczty lub paczkomatu na koszt organizatora konkursu.
 3. Wysyłka na adres poza terenem Polski jest możliwa jedynie na koszt zwycięzcy.
 4. Warunkiem przekazania nagrody jest udostępnienie Organizatorowi danych osobowych, niezbędnych do wysiłki. Dane osobowe zwycięzcy będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb wysłania nagrody.

V. Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przechowywane ani wykorzystywane w innym celu niż przeprowadzenie Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage’u Daily Kraken.